Aralık 5, 2023

Av. Ayşe Albayrak ve kardeşi Selçuk Albayrak mahkemeden red yedi

Albayrak kafadarlara yargıdan soğuk duşAv. Ayşe Albayrak ve kardeşi Selçuk Albayrak tarafından dolandırıldığını belirten vatandaşların Bolu adliyesinde açtığı davaları ve verdikleri röportajları haberleştirdiğimiz haberlerimizin yalan olduğunu iddia eden Albayrak kardeşler Bolu Sulh Ceza Mahkemesine tekzip davası açmıştı. Bolu 1. Sulh Ceza mahkemesi Av. Ayşe ve kardeşi Selçuk Albayrak’a tokat gibi bir karar verdi.
Mahkemeden emsal kararAlbayrak kardeşlerin tekzip talebine mahkeme; “Demokratik toplumlar temel hak ve özgürlüklere dayanan toplumlardır. Bu tür toplumlarda devletin görevi, temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmektir. Temel hak ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaati açıklama özgürlüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesi için en önemli yollardan birisi basındır” vurgusu yaptı.
Hukuk tanımaz avukata cevapMahkeme ayrıca; “Geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinden kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak onu toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinden doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerinin yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bir kısım haklar da tanınmıştır” ifadelerini kullandı.
Ayşe Albayrak hakkındaki zimmet davası da sonuçlandıÖte yandan Ayşe Albayrak hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘müvekkilinin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla süren yargılama tamamlandı. Haberlerimizin yalan olduğunu ve yargılamanın devam ettiğini savunan Ayşe Albayrak hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği kararın ne olduğunu öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.