Aralık 5, 2023

Burası Ortadoğu

Ortadoğu’da bir  vahşet!  bir katliam !
Hız kesmeden  günlerce  devam  etmekte.
Değerli Hasan Dinç Hocamızın ilginç köşe yazısında belirttiği üzere, İsrail yönetimi; Tevrat kurallarını çarpıtarak,destekçilerinin verdiği güçle genişleme ve yok etme idealleri  için binlerce kan akıtmakta,yüzbinleri aç ,sefil  ve akıl almaz ölçülerde eziyetlere sokmakta.
Yine değerli köşe yazarımız,  Hukukçu C.Cansu Odakan’ın belirttiği üzere ; uluslararası insanlık suçlarına ilişkin Birleşmiş Milletlerin ateşkese ve yaptırıma yönelik etkisi olamamakta, ancak zayıf bir gıda ve ilaç yardımıyla bocalamış durumu mevzubahistir.
Eskidenberi,Rahmetli Dede’min 1915′ li yıllardan başlayan,Kerkük,Kütül ammare çatışmaları,peşisıra Hindistan ve Yemen Bölgelerinde esarette  toplam onbir yıl süren askerliği  bende buruk bir acıya yol açmışdır.
Binlerce yıl öncesi insanoğlunun bereketli topraklar diyerek medeniyet  geliştirdiği ,çok tanrılı,tek tanrılı  dinlere ve inançlara ev sahipliği etmiş  bir  coğrafya adı Ortadoğu.
Petrol ve gaz bereketinin  küreselleşmeyle  paylaşılması , şimdilerde emperyalist güçlerin  ” bol-yönet” taktikleriyle , kendi silaha dayalı sektörlerini ayakta tutmak amacıyla terörizme destek verme  hedef ve stratejileri ,bu coğrafyayı  tam bir kaosa sürüklemekte.
2018 yılında “Tarihte Ortadoğu’ya Kimi Bakışlar” başlıklı köşe yazımda ,Akdeniz’e komşu olan Ortadoğu halklarının psikolojisini bir dönemler moda olan “fabl” örneğiyle, bir Yunanlı’ya atfedilen bir öyküden aktarmak istiyorum  (İngiliz denizci-tarihçi,  Ernie Bradford  1922-1986).
Bir kurbağa nehir kenarında  tatlı su teresinin  yanıbaşında çömelmişti.Tam karşıya geçmeye hazırlanırken ,arkasından bir  ses duydu. Arkasına döndü  ve kendisine  seslenen  akrebi gördü. “Korkma” dedi akrep,”Senden bana bir iyilik  yapmanı isteyecektim.Karımın ve Ailemin  beni beklediği karşı  kıyıya  beni geçirebilirmisin?
Kurbağa tam sıçramaya hazırlanırken ” Yapamam” dedi. ” Sırtıma  çıkar çıkmaz hemen  beni öldürürsün”-“Öyle saçmalık olur mu ? Seni öldürürsem ,seninle birlikte ben de boğulabilirim, biliyorsun akrepler yüzemez”.
İyi kalpli kurbağa  “Haklısın ,atla sırtıma” dedi.  Akrep kurbağanın sırtına bindi. Ve kurbağa karşı kıyıya doğru yüzmeye başladı. Yolun ortasında ,akrebin kendisini  soktuğunu dehşetle  fark etti.Zehir  etkisini gösterdi. Batmaya  başlayınca sırtındaki yolcuya bakıp hayıflandı.”Beni öldürdün .Şimdi  ikimizde  boğulacağız ! Bunu niye yaptın ?   Hiç bir  anlamı yok!
İkisi birden suya gömülürken , akrep; ” Elbette  anlamı yok ,Fakat biliyor  musun ? ORTADOĞUDAYIZ” dedi.
Ortaçağ fabl örneğinden  sonra, Pakistanın kurucularından değerli islam filozofu Muhammmet İkbal’in ,bugünden yaklaşık 80 yıl öncesi Ortadoğu’yu  özellikle ,Suriye ve Filistin’i şiirlerinde  nasıl olupta  dosdoğru   yorumlamasına şaşırmamak  elde değil !
MEDENİYET  TUZAĞI
İkbal  şu    gerçekten şüphe   duymaz ki
Avrupa her  mazlum  milletin alıcısıdır  !
Kilise  önderlerinin  kerametine bakın ki
Elektrik ampülleriyle  fikirlerini  aydınlattılar  !
Ancak  Suriye ve Filistin  için  yüreğim  yanar
Bu zor  düğüm  önlemle  çözülmez  durumdadır  ! 
“Cefa İşçisi” Türklerin  pençesinden  çıkarak
Biçareler medeniyet  ağına  takıldılar  !
İkbal (Musa Vuruşu.2019)
Gazze için dua ederken,bir yandan da,Şanlı Cumhuriyetimizin 100.Yıldönümüne şükretmeyi ve bize bunu kavuşturanları da dualarımıza mutlaka ekleyelim.
KAYNAKLAR
Ernie Bradford 2018: Mediterrane.The.Conversation.
M.İkbal 2019:Musa Vuruşu.