Aralık 5, 2023

Doğa Koruma ve teknoloji el ele: Bolu’da orman ürünlerine barkot devrimi

Yenilikçi adım: orman envanterine barkot uygulamasıOrman Genel Müdürlüğü, orman ürünlerinin yönetiminde yeni bir sayfa açıyor. 2020 yılında projelendirilen ve Bolu’da hayata geçirilen “Orman Emvalinde Barkod Sistemi Uygulaması”, Aladağ Orman İşletme Şefliği’nde pilot bölge olarak seçildi. Bu yenilikçi adım, orman ürünlerinin takibini kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak.
Barkod sistemiyle orman ürünleri takip altındaAladağ İşletme Şefliği’nde, 19 numaralı bölmede yapılan 293 bin 955 metreküp dikili damgadan elde edilen 156 bin 970 metreküp orman emvali, standartlaştırma tekniklerine göre işlendi. Her bir ürünün üzerine, özel bir barkotlama işlemi uygulandı. Bu işlem, ORBİS sistemine entegre edilerek, orman emvallerinin takibi ve yönetimi modern bir platforma taşındı.
Teknoloji ve doğa el ele: tablet ve orbis sistemiİlk uygulamada, İşletme Şefi Osman Gölge, İşletme Pazarlama Şube Mühendisi Murat Bıçakcı ve Orman Muhafaza Memuru Enes Muhammed Kayhan yer aldı. Uygulamanın merkezinde, tablet üzerinden yapılan kayıtlar ve ORBİS sistemine aktarılan veriler yer alıyor. Bu teknolojik entegrasyon, orman ürünlerinin takibini daha verimli ve hızlı hale getiriyor.
Pilot uygulamadan umut verici sonuçlarAladağ İşletme Şefliği’nde gerçekleştirilen pilot uygulama, orman emvali yönetiminde büyük bir adım olarak görülüyor. Uygulamanın başarısı, gelecekte benzer sistemlerin diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi için umut verici bir örnek teşkil ediyor. Bu sistem, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması açısından kritik bir rol oynayacak.