Aralık 5, 2023

Orman işçilerine özel: Acil Durum Yönetimi Eğitimi

İş güvenliğinde önemli adımBolu Orman Bölge Müdürlüğü, personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını ve bilgi seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Bu önemli eğitimde, çalışma alanlarındaki güvenlik önlemleri ve sağlıklı çalışma koşulları konuları ele alındı.
90 katılımcıyla İş Sağlığı ve Güvenliği SemineriKıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir, İş Güvenliği Uzmanı sıfatıyla, işyeri hekimi Ahmet Celal Çapkan ile birlikte toplamda 90 personelin katılımıyla bir seminer gerçekleştirdi. Bu eğitim, bölge müdürlüğünün konferans salonunda iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensip ve uygulamalarına odaklanarak yapıldı.
Çalışma hayatında güvenlik ve sağlıkSeminerde, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler ve bu riskleri minimize edebilmek için alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. İş sağlığı ve güvenliğinin her yönüyle sağlanması, mevcut koşulların iyileştirilmesi ve hem işveren hem de çalışanların bu süreçteki rolleri, sorumlulukları ve hakları üzerine ayrıntılı bilgiler verildi.
Kazalar ve mesleki hastalıklara karşı bilinçlendirmeEğitimin bir diğer odak noktası ise iş kazaları, mesleki hastalıklar ve bunlara yönelik alınacak tedbirler oldu. Katılımcılara, olası kazalar ve yaralanma durumlarına müdahale edebilmek için ilk yardım kuralları ve teknikleri de aktarıldı, böylece acil durumlarda yapılacak doğru müdahaleler konusunda bilinçlendirme sağlandı.
Acil durumlar için ilk yardım eğitimiİş kazalarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için gerekli olan ilk yardım teknikleri, seminerin pratik bölümlerinde uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede, teorik bilginin pratik beceriyle pekiştirilmesi hedeflendi.
Güvenli çalışma ortamı için ortak sorumlulukBolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu seminerle, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. İş sağlığı ve güvenliğinin, hem bireysel hem de kurumsal anlamda önemini kavrayan personel, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma yolunda önemli bir adım atmış oldu.